Saturday, 24 July 2010

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mạc Khải Cứu Rỗi


DO LAI CỦA VŨ TRỤ VÀ NHÂN LOẠI

Nên để ý cái khoảng cách giữa tâm não của ta ngày nay và tâm não những người đã viết ra những chương Sáng Thế này. Chúng ta tạm giả thiết là dùng biến ngôn có thể không nghịch với đạo lý thần hứng về Sách thánh (Mythes). Và chúng ta tạm nhận rằng các chương tiên khởi này đã có dùng biến ngôn thật.

Biến ngôn là một thứ vũ trụ quan thuộc triết lý thô sơ của các dân cổ thời: một cách cắt nghĩa về vũ trụ, về loài người bằng cách vượt quá những điều sờ sờ trước mắt.

Khi dùng biến ngôn: tác giả không làm một ngụ ngôn (làm ngụ ngôn như Chúa Yêsu làm: tức là đã giả thiết các điều mình nói chỉ là truyện để ngụ ý, chứ thực sự mình chắc chắn đều xảy ra không như thế khi viết những biến ngôn này, không thể quả quyết được là tác giả đó đã phân biệt đành rành được thực hư, nhưng điều mà thần hứng bảo đảm là tác giả muốn dạy gì –còn ngoài ra, tác giả có thể tư tưởng về các tài liệu viết ra như những người đồng thời của mình).

Nhưng chúng ta biết là sách thánh có thay đổi kiểu hiểu về các hình ảnh, các biến ngôn cùng đây. Nhưng điều đó cần phải học riêng sau.

1/Do lai vũ trụ

Hiện bây giờ chúng ta có một thi ca của Babylon về do lai vũ trụ gọi là Enuma elish (coi ANET 60-72): hỗn hợp nhiều biến ngôn để cắt nghĩa vũ trụ. So bài thi ca đó với những chương Sáng thế thư ta thấy được: nhiều kiểu nói, quan niệm vũ trụ giống nhau, tinh thần tôn giáo khác hẳn.

2/Do lai nhân loại

Về phần này cũng thế.

Nhưng Kinh thánh nhấn đến nguồn gốc chung của nhân loại: nhưng chú trọng đến những ý niệm: duy nhất, liên đới, phổ cập vì gốc chung đó.

Chung chung: những chân lý cốt tử: độc thần, Thiên Chúa yêu thương nhân loại, tạo thành ex nihilo; một tạo thành riêng về loài người địa vị siêu việt của người ta bởi hồn thiêng liêng, nhân loại duy nhất bình đẳng giữa nam nữ; lý tưởng hôn nhân một vợ một chồng.

3/Do lai các dân tộc

Thực hiện lịnh Thiên Chúa truyền sinh sôi nẩy nở.

Làm theo kiểu gia phả như thường thấy trong các truyền thống các dân.

Nhưng ý nghĩa đạo đức: tội bành trướng giữa các con cái loài người.

Mục đích dẫn đến: Tổ tiên dân Chúa

Lý do tại sao Thiên Chúa lựa chọn như vậy.

Một lần nữa, Sách thánh: sách nhân loại (sự đung chạm nhiều khi làm kinh ngạc giữa các chương này và các áng văn chương các dân láng giềng: Sách thánh sách của một hoàn cảnh lịch sử), Sách thánh của Thiên Chúa (nội dung tôn giáo đổi hẳn).

Lm Nguyễn Thế Thuấn, CSsR

No comments: