Tuesday, 22 May 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Ví dụ “Người Biệt Phái và Người Thu Thuế”
Mạch lạc: Cầu nguyện xin Thiên Chúa tỏ sự công minh của Người. Dạy: không phải mọi điều nhắm đến việc xây dựng Nước Thiên Chúa là được Người chấp nhận ngay đâu.

Hoàn cảnh thời Chúa Yêsu: Tranh luận với Biệt phái. Giọng của ví dụ có vẻ gay gắt hơn, tuy vẫn còn muốn chinh phục. Các nhân vật đuợc nói đích danh, chứ không chỉ là “anh cả, hoặc thợ vườn nho thuê trước”…

9/ Hoặc thâm tín mình là công chính. Hoặc mạnh hơn: đặt tín thị vào mình bởi vì họ là “công chính” .

10/ Giờ cầu nguyện: 9 giờ sáng, 3 giờ chiều. Ngấm ngầm đối chiếu chỗ bên ngoài và tâm tình bên trong: cùng nhau cầu nguyện một nơi một giờ, cùng một Thiên Chúa. Nhưng biệt phái cho họ mình thuộc thế giới nào khác kia: họ tách mình khỏi người khác, Thiên Chúa lại không thế.

11/ Đứng, giơ tay lên: cử chỉ cầu nguyện thông thường. Có lẽ kiểu nó phải hiểu: biệt phái đặt mình một chỗ riêng, ngoại hạng. Cầu nguyện nơi mình: nói ra tính cách riêng rẽ của Biệt phái. Chứ cầu nguyện của người kia không phải chỉ là than thở trong lòng. Lời cầu nguyện: không bịa ra để cười, nhưng thực sự nghiêm trang và có thực (văn kiện các Rabbi). Lời cầu nguyện đó lại là lời tạ ơn. Lời cầu nguyện tối hảo vì vô tư lợi.

Nhưng chỗ nguy là tạ ơn trong đối chọi: tạ ơn vì công nghiệp của mình, nhân bởi giữ Luật Thiên Chúa, nên không bất công gian ác. Ngoài ra, công nghiệp có dư nữa: tự ý làm thêm nhiều: chay (thứ 2 và 5), thuế thập phân về những vật mua nữa (lương tâm tế nhị đến đỗi sợ rằng quân buôn đã không giữ luật): đó là những hy sinh lớn nơi mình và của cải mình.

13/ Người thu thuế. Tên: điển hình cho tội lỗi, bóc lột, bất công. Đứng đằng xa: ngoài tiền đình. Cử chỉ: một người biết tình trạng thất vọng của mình. Thiên Chúa công minh thì chỉ còn có việc tiêu diệt. Hết dè giữ: người ta đó không còn biết có ai ngoài Thiên Chúa nữa, nên bày tỏ ra cả cái đau đớn của một lương tâm nhận biết mình xa cách Thiên Chúa. Đối với người ta: vô phương đền bồi.

14/ Lời Chúa Yêsu: quái gở đối với Biệt phái; và không thể tưởng tượng được đối với những kẻ khác. Chính Chúa Yêsu tuyên bố , theo uy quyền thẩm phán cánh chung. Kiểu nói tuy là so sánh hơn kém, nhưng đây không phải thế: ai công chính, ai không.

N.B. Bởi lời Chúa Yêsu tuyên bố mà ví dụ không thể hiểu ngoài liên lạc với Chúa Yêsu: Ngài mới là Đấng mạc khải Thiên Chúa đích thật.

Lời tuyên bố của Chúa Yêsu không ra lý do tại sao. Nhưng có thể thấy lời của người thu thuế là lời ám chỉ đến Tv 51 (50). Người ta không thể đòi nợ nơi Thiên Chúa, người ta chỉ có thể khấn xin và chịu lấy.
 (còn tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)

No comments: