Tuesday, 27 March 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Cắt nghĩa ít đoạn tin mừng
Mc 2: 1-12/Mt 9: 1-8/Lc 5: 17-26: Người bất toại và quyền tha tội

Cắt nghĩa theo Mc:

Câu 1: Định nơi chốn việc đã xảy ra. Nhà, nói đây dĩ nhiên là nhà của Simôn Phêrô.

Câu 2: Tình hình tả trong câu này về thái độ dân chúng có khác với 1: 32-45. Trước kia người ta náo nức đi tìm một thánh nhân cao tay làm phép lạ. Ở đây, người ta tuôn tới nghe lời Ngài giảng, người ta chen đông đến đỗi không còn chỗ lách vào cửa nữa. Lời: tức là Tin Mừng về Nước Thiên Chúa.

Câu 3-4: dẫn vào chính truyện. Các nhân vật được tả trước tiên: 4 người khiêng một người bất toại. Hành vi của họ: trèo lên mái nhà, gỡ một mái bằng cách đào lỗ… Muốn hiểu, cần phải biết cách làm nhà của hạng thường dân tại Phalệtin thời xưa (mà thời nay cũng còn ít chỗ). Nhà thường gồm 4 bức tường (đá sắp, trét đất), một phía có trổ một cái cửa độc nhất ra vào, thấp. Trên bốn bức tường bằng nhau người ta lấy cây (kẹ, chà là) làm xà bắt ngang; rồi lấy cành cây, sậy, cỏ khô mà lòn vào khoảng trống trên một lớp đất nện kỹ. Mùa hè có thể là nơi ở được, một thứ lộ thiên. Người ta, và có khi cả thú vật cũng ở trên đó. Đầu mùa mưa, người ta thêm mái đến nhét kín các lỗ hở kẻo bị dột. Bên tường có một cái cấp đi lên. Nhà thấp, muốn thòng người bất toại xuống, thì người ta gỡ ít mảng đất, cùng ít cành cây hay sậy đi, là có một lỗ (nên để ý Lc 5: 19 tả cái nhà đó theo kiểu nhà Hy Lạp, còn Mt không có một tiếng nào về hành vi của các nhân vật).

Câu 5: Thay vì một lời quyền phép chữa lành, chúng ta có một lời tuyên bố tha tội. Liên lạc làm sao giữa tội và bịnh tật. Người Do thái thường coi hai điều liên lạc mật thiết. Chúa Giêsu ngược lại không nhận là bịnh nào cũng do bởi một tội nói rõ. Nhưng Chúa Giêsu nhìn thấu thâm tâm và biết người bất toại cần phải được tha tội.
-Lời tuyên bố tha tội: Chúa Yêsu không nói thẳng: “Ta tha tội cho con”, nhưng tuyên bố tội được tha: tức là tuyên bố nhân danh Thiên Chúa mới đích thực là Đấng tha tội. Đó là kiểu nói tránh dùng chính tên Thiên Chúa. Các tiên tri cũng có vị nói như thế. Đây hơn nữa, vì “này con”: tiếng muốn gợi nơi bịnh nhân lòng trông cậy, ngóng chờ và người bịnh: liên lạc Cha/con: Chúa Yêsu lĩnh nhận người ấy vào gia đình của Ngài, mà cũng là “gia đình” của Cha Ngài.

Câu 6-7: nghi vấn của các luật sĩ. Nên so sánh Mt/Mc/Lc. Mc mới thật là nghi vấn, tuy rằng “phạm thượng”! Tiếng này cho thấy luật sĩ đã thiên về quả quyết. Lc: quả quyết là phạm thượng, nhưng câu hỏi đem về Chúa Yêsu là ai? và còn câu trả lời sau: Chúa Yêsu là Con Người.
-Nghi vấn là sự chống của luật sĩ không nói ra bên ngoài (tuy có thể đoán nơi diện mạo); và xét bình thường thế là phải.

Việc tuyên bố “tha tội” là việc riêng quyền Thượng tế trong ngày đền tội – riêng một nơi: Đền thờ - hứa cho toàn dân: dựa trên lời hứa của Thiên Chúa cho dân – sau khi đã hoàn tất Lễ tế theo Luật dạy. Còn Chúa Yêsu tuyên bố cho một cá nhân – không phải là Thượng tế - không phải nơi chốn là Đền Thờ, nói được là bất cứ ở đâu mà không phải ngày đền tội, nói được là bất cứ thời nào, lúc nào – lại không có một lễ tế nào, nhưng chỉ có lời rao giảng của Ngài. Đạo Do thái không hề biết đến quyền tha tội cho cá nhân, ngay cả trong khi thi hành tế lễ. Chúa Yêsu cư xử như có quyền hơn thượng tế vô ngàn: nhờ Ngài, bất cứ chỗ nào và lúc nào, người ta, từng người một, có thể được thánh hoá, và ban cho cá nhân một điều chỉ dạy về toàn dân Israel.
                                                                                                                                                (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)

No comments: