Monday, 12 December 2011

Gs Nguyễn Ngọc Lan: Chuyện tự do tôn giáo...ở nhàThứ Ba 1.4.2003
Sau thư đề ngày 25.12.2002 gửi “Đại hội đại biểu những người Công giáo VN xây dựng và bảo vệ Đất nước” lần IV, gần đây Đức Cha Phạm Minh Mẫn lại có một câu nói tóm gọn rất ấn tượng và… dễ nhớ.

Trong cuộc phỏng vấn của lm Trần Công Nghị, Đức Tgm Phạm Minh Mẫn khi được hỏi về tình trạng tự do tôn giáo ở VN đã trả lời:

“Có nhiều người trong nước ngoài nước đến hỏi: người ta nói rằng Việt Nam không có tự do, thì tôi nghĩ làm sao? Thế thì tôi đã trả lời cho những người đó cũng như những người liên hệ trong chánh quyền như thế này:

“Ở VN trong hiến pháp thì có quyền tự do, trong thực tế thì không có quyền tự do mà có những cái phép tự do. Và một điều khác nữa là những cái tự do mà người ta được phép thì trong thự tế là như thế này: là người dân, cả bản thân tôi nữa, tôi ước muốn cái tự do, cái tự do mà tôi ước muốn, tôi mong đợi thì nó lớn bằng cái bàn, nhưng mà ở thành phố Sàigòn thì cái phép tự do nó lớn bằng cái dĩa, rồi còn những nơi khác theo tôi nghe nói thì nó bằng cái ly, cái tách thôi. Đại khái là như vậy.”

Gs Nguyễn Ngọc Lan kể chuyện nhà
(trích Thư Nhà số 16  tháng7/2003, trang 29)

No comments: