Tuesday, 20 December 2011

Gs Nguyễn Ngọc Lan: Chuyện Nhà Việt Nam
23.4.2003

Báo Thanh Niên đăng bức ảnh kèm Tin thêm về lão ông bắn rơi trực thăng Mỹ” với nội dung quý hoá như sau:

Dư luận thế giới chưa thể quên một huyền thoại trong cuộc chiến Iraq vừa qua, đó là lão nông Abeed Manquash dùng “súng trường bắn rơi máy bay lên thẳng Apache của Mỹ”.

Chủ bút tờ báo Kuwait Công Luận – ông Jasem Hamadi – đã lặn lội khổ sở suốt 4 ngày liền để đến được ngôi làng hẻo lánh, cách Baghdad 110 cây số về phía Nam, tìm cho ra lão ông nổi tiếng nói trên để hiểu rõ sự thật. Masquash đã kể lại “huyền thoại” này như sau:

Sáng hôm đó, tôi ra ruộng như mọi ngày. Bỗng tôi nhìn thấy một chiếc máy bay chình ình trên mặt ruộng. Tôi cố xác định xem thực hay mơ? Khi khẳng định đúng có máy bay ở đó rồi, tôi vội chạy về báo cho người nhà nước gần nhất biết. Một nhóm an ninh và người của Đảng (al-Baathe, N.H.) theo tôi ra ruộng. Khi thấy sự thật, họ giữ tôi lại đó. Rồi một ông cấp to đến. Ông này bảo tôi phải nói là đã bắn rơi máy bay bằng súng trường. Tôi hiểu rằng đó là việc bắt buộc phải làm, vì nếu không sẽ bị coi là “phản bội”, tức là mất đầu. Thế là tôi đứng trước các ống kính, kể lại như họ dặn là đã dùng súng trường bắn rơi máy bay Mỹ với sự trợ giúp của thằng cháu mới 7 tuổi.”

Masquash phủ nhận việc đã nhận tiền thưởng rằng “chẳng có một trăm triệu hay một dinar nào cả”. (Ngọc Hùng (theo Ashard al-Awsat 22.4.2003.

Hussein-Irắc là như thế đó. Vậy mà triều đình và báo chí Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã ủng hộ ca cẩm Hussein-Irắc mãi cho tới giờ thứ 25. Chả trách, như có người cho mình biết là Đài BBC gần đây có một bài bình luận đến nơi đến chốn về việc Cộng Hoà Xã Hội CHủ Nghuĩa Việt Nam là nướ`c duy nhất trên thế giới đã trước sau như một , một lòng một dạ tán dương, cổ võ Hussein-Irắc!   
 
Gs Nguyễn Ngọc Lan
(trích Thư Nhà số 1 năm 2001, trang 19)

No comments: