Friday, 16 December 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mạc Khải Cứu Rỗi Ví Dụ Người Gieo Giống
Vài đoạn Tin Mừng về tính cách hiện tại của Nước Thiên Chúa (tiếp theo)

Ví dụ người gieo giống (Mt 13: 3-8; mC 4: 3-8; lC 8: 5-8)

Về hình ảnh: diễn lại cụ thể điều kiện địa dư Phalệtin (chứ không phải nói ra sự cẩu thả của người gieo giống). Tại Phalệtin: gieo giống trước khi cày. Đất chưa vỡ, và như vậy có đường mòn dân làng qua lại, có bụi gai người tatạm phóng hoả trước khi gieo, nhưng cội vẫn còn; đất sườn đồi: chỗ lồi, chỗ trũng, dưới vẫn thường là đá, có chỗ lồi lên, có khi chỉ phớt trên một lớp đất rất nông. Gieo xong, người ta sẽ cày một lượt: đường đi, bụi gai cùng với hạt giống vùi đi để chờ mưa nhận cho các tháng mùa đông, và vào tháng hai thì lúa mọc, và gai cũng có thể mọc lại. Đây cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh thời Chúa Yêsu để hiểu: Chúa Yêsu không nói trên mây, nhưng nhắm vào tình trạng cụ thể Ngài gặp phải trong khi rao giảng Nước Thiên Chúa. Phần lớn dân chúng hình như đã chán nản, muốn quay lưng. Như thế là ví dụ thuộc cuối sứ vụ Galilê. Chúa Yêsu tuyên bố: dù sao đi nữa, công việc đã bắt đầu ;Nước Thiên Chúa sẽ đến, cũng như qua bao nhiêu trở ngại và chống đối, Nước Thiên Chúa cũng sẽ hoàn thành, như nông giakiên chí đem lúa đi gieo, mùa gặt sẽ đến. Không có thất bại nào ngăn cản được Thiên Chúa thành sự.

Một trật, ví dụ cũng là lời kêu gọi khẩn thiết hãy trở lại và hãy tin. Vai trò người gieo giống không nổi, nhưng Chúa Yêsu cũng thầm nhủ về công việc của Ngài: Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã hoạt động và nên hiện tại nhờ Ngài – nhưng trong bí nhiệm: Tin Mừng chỉ được ít người chịu lấy; tuy thế đã có thể chắc chắn được về viên thành: quyền năng loài người và hoả ngục không phá được chương trình của Tiên Chúa. Bởi ý nghĩa cảnh cáo này mà đã có lời giải thích Mt 13: 18-23; Mc 4: 13-20; Lc 8: 11-15: tức là một áp dụng của Hội thánh theo tinh thần Chúa Yêsu: Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã tỏ bày; với Chúa Yêsu, Nước Thiên Chúa đã đến, nhưng chưa kết thúc bao lâu chưa đến thời Quang lâm. Bởi đó tín hữu đang ở giữa vào khoảng “đã có” và “chưa xong”, một tình trạng tương đương với tình trạng những kẻ nghe tiên khởi: cần phải kêu gọi tỉnh thức để quyết đi đi, dấn mình vào những đòi hỏi của Nước Trời.
                                                                                                                                       (còn tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng dạy phổ biến nội bộ)


No comments: