Monday, 2 August 2010

Lm Chân Tín CSsR: Vui Mừng và Hy Vọng


VUI MỪNG VÀ HY VỌNG, là câu châm ngôn trên huy hiệu của đức cha Nguyễn Văn Thuận, tân giám mục giáo phận Nha Trang. Chúng tôi được đúc cha cho hay ngài muốn lấy hai chữ “vui mừng và hy vọng’, tức là hai chữ đầu của hiến chế mục vụ về “Hội thánh trong thế giới ngày nay”, làm câu châm ngôn cho đời sống giám mục của ngài để nói lên ý định đi vào tinh thần của Công đồng Vatican II đã được đúc kết nơi hiến chế này.

Để ý thức được chí hướng hoạt động mục vụ của Đức Tân Giám mục và để cầu nguyện cho ngài thành công trong chí hướng đó, chúng ta thử ôn lại tinh thần mới của Vatican II trong Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng.

Như bạn đọc đã biết, hiến chế này khai nguồn từ những nỗi lo âu của cố Giáo hoàng Gioan XXIII và của nhiều giám mục, trước những vấn đề cấp bách của thế giới ngày nay. Ngoài những vấn đề thuộc về bản chất và hoạt động siêu nhiên của Hội thánh đã được đúc kết nơi ba hiến chế về Mạc khải, về Hội thánh và về Phụng vụ, các nghị phụ đã muốn đúc kết Công đồng Vatican II bằng cách tìm một con đường mới trong công việc xây dựng một xã hội trẻ trung hơn và đượm tình thương hơn. Hội thánh muốn tìm một giải pháp cho những vấn đề mà con người ngày nay đặt ra cho chúng ta. Và Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng là kết tinh của sự tìm kiếm đó.

Trong hiến chế này, trước tiên Hội thánh nhận định sự liên đới của Hội thánh với thế giới:

“Vui mừng và hy vọng, buồn khổ và lo âu của con người hôm nay, cách riêng của những người nghèo và tất cả những ai đang khổ đau, cũng là vui mừng và hy vọng, đau buồn và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô: không một gì đích thật nhân loại mà lại không có tiếng vang trong cõi lòng các tín hữu Chúa Kitô. Hội thánh tự cảm thấy thật sự và sâu xa liên đới với nhân loại và toàn khối lịch sử của nhân loại.”

Thế là Hội thánh không còn giữ thái độ đóng kín cửa, như một đồn luỹ để bảo vệ những giá trị riêng và những người của Hội thánh. Hội thánh không còn đứng trước thế giới, để đối phó với thế giới, để lên án thế giới, như thể Hội thánh không còn liên đới gì với thế giới. Ý thức sự liên đới vớithế giới, Hội thánh thấy ciùng chung số mạng với thế giới, chia sẻ nỗi vui mừng và niềm hy vọng, những buồn khổ và lo âu của thế giới ngày nay.

Thứ đến, Hội thánh muốn đem lại một tinh thần và một thái độ mới là tinh thần và thái độ đối thoại :

“Công đồng Vatican II, sau khi đã cố gắng đào sâu mầu nhiệm Hội thánh, bây giờ muốn lên tiếng ngỏ lời, không phải chỉ với con người của Hội thánh và với những ai mang danh Kitô hữu, nhưng còn ngỏ lời với tất cả mọi người. Với tất cả mọi người, Công đồng muốn nói lên nhận định của mình về sự có mặt và hoạt động của Hội thánh trong thế giới.”

Từ đầu đến cuối Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng Hội thánh đã mở cuộc đối thoại với thế giới nên những vấn đề cấp bách của con người ngày nay. Như Chúa Kitô đã đến trong thế gian, để thông bản tính Thiên Chúa của Người cho con người, thì Hội thánh cũng sống trong thế gian, tham gia vào những hoạt động của con người, đôi thoại với con người, để tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô, tức là đem sự sống của Thiên Chúa cho con người, vì Hội thánh đã được thiết lập cho phần rỗi của con người:

“Được phát sinh bởi lòng yêu mến của chúa Cha đời đời, được xây dựng trong lịch sử bởi Chúa Kitô cứu chuộc, được thu họp trong Chúa Thánh thần, Hội thánh nhắm đến cứu cánh là phần rỗi toàn vẹn cuối cùng, một phần rỗi chỉ đạt được trong thời kỳ vị lai.”

Sau cùng Hội thánh còn muốn nói lên tinh thần phục vụ của mình đối với thế giới:

“Hội thánh không hề bị chi phối thúc đẩy bởi một tham vọng trần thế nào hết. Hội thánh chỉ nhắm một mục đích là tiếp tục, dưới sự hướng dẫn của Thánh thần, chính công cuộc của Chúa Kitô Đấng đã đến trong thế giới để làm chứng cho sự thật, để cứu thoát chứ không phải lên án, để phục vụ chứ không để được cung phụng.”

Hội thánh chính là Đức Kitô được tiếp tục giữa trần gian. Vì thế, Hội thánh không thể có thái độ khác thái độ của Đức Kitô. Đức Kitô đã đến với con người, sống với con người để phục vụ con người, chia sẻ mối hy vọng và lo âu của con người, đối thoại với con người, nâng đỡ cứu vớt con người, chứ không phải để cung phụng, ngài từ chối mọi chức quyền và vinh dự trần gian. Hội thánh không thể làm khác: Hộithánh đến với thế giới không để cai trị thế giới nhưng để phục vụ.

Vui mừng và hy vọng, phải chăng đây còn là những cảm tình sâu xa của người Công giào Việt Nam nói chung, của người Công giáo địa phận Nha Trang nói riêng, khi thấy đức tân giám mục Nguyễn Văn Thuận lấy Hiến chế Mục vụ về Hội thánh trong Thế giới Ngày nay làm chí hướng và chương trình hoạt động của đời sống giám mục của ngài? Chúng tôi nghĩ như thế và chúng tôi mong rằng “Vui Mừng và Hy Vọng” ấy sẽ lớn lên trong tâm hồn mọi người trước những thành công của Đức Tân Giám mục trong việc thực thi tinh thần liên đới, tinh thần đối thoại và tinh thần phục vụ. Chúng tôi nguyện chúc Đức Tân Giám mục giáo phận Nha Trang hoàn thành sứ mạng cao cả của vị chủ chăn theo Công đồng Vatican II.

Lm Chân Tín CSsR

1967

No comments: