Monday, 1 February 2010

Lm Chân Tín, CSsR: Công đồng đã đến


Công đồng Vatican II đã đến. Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã ấn định ngày 11 tháng 10 để long trọng khai mạc. Các Giám mục khắp hoàn cầu đã lần lượt lên đường về La Mã. Thế là thời gian chuẩn bị trong vòng gần 4 năm đã hoàn tất. Trong thời gian ấy, chúng ta đã theo dõi từng biến cố, từng giai đoạn. Giờ đây, trước khi Công đồng khai mạc, chúng ta tự hỏi: Chúng ta còn phải làm gì cho Công đồng?

Trước hết, chúng ta phải cầu nguyện sốt sắng hơn nữa cho Công đồng. Chính Đức Thánh Cha đã thúc giục chúng ta: “Giờ đây, ta nài xin mỗi tín hữu và toàn thể giáo dân hướng tất cả lòng nhiệt thành của mình về Công đồng và sẵn sàng cầu nguyện tha thiết cùng Thiên Chúa Toàn Năng, xin Người lấy lòng nhân ái của Người yểm trợ công trình trọng đại này, mà hôm nay đã cận ngày khai mạc; xin Người lấy uy lực của Người củng cố Công đồng, ngõ hầu Công đồng thành tựu một cách tương xứng với địa vị của mình.” Qua lời của Đức Thánh Cha, chúng ta nhận thấy rằng lời cầu nguyện của chúng ta là một yếu tố cần thiết cho sự thành tựu của Công đồng. Đó là bổn phận của tất cả những ai mang danh con cái Giáo hội. Tất cả công trình chuẩn bị trong vòng gần 4 năm qua sẽ trở nên vô hiệu, nếu không được ơn đặc biệt của Đấng Toàn Năng.

Một công việc thứ hai chúng ta phải làm để Công đồng được hiệu quả, đó là thánh hoá bản thân ta, là sống đời sống đức tin của ta cách đầy đủ. Yếu tố này, chính Đức Thánh Cha đã dạy: “Ước gì mọi lời cầu nguyện đó phát ra cách liên lỉ từ nguồn mạch sự sống đức tin. Có như vậy, mới dễ được Chúa nhận lời và trở nên hoàn toàn đắc lực. Ước gì chúng con được tăng thêm giá trị bằng một cố gắng tận tình để sống đời sống Công giáo để ta kết luận được rằng hết mọi người đều dọn mình sẵn sàng tuân theo mệnhlệnh và những quyết nghị mà chính Công đồng sẽ ban bố một ngày gần đây.” – Chúng ta chưa biết được những chỉ thị và quyết định nào sẽ được ban bố. Nhưng có một điều chắc chắn là Công đồng sẽ đòi hỏi ở ta một cuộc đổi mới trong đời sống đức tin.

Sau hết, để Công đồng được kết quả mỹ mãn, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh việc ăn năn đền tội. Trong thông điệp “Sám hối”, Đức Thánh Cha đã khuyên dạy chúng ta lo việc ăn năn đền tội: “Sám hối, theo giáo lý của Chúa Giêsu, là một phương pháp làm cho người có tội được ơn tha thứ và bảo đảm phần rỗi đời sau. Bởi thế, không ai lạ gì, khi Giáo hội CÔng giáo… vẫn coi việc ăn năn sám hối như một điều kiện căn bản, để cải thiện đời sống con cái mình và để chấn hưng tiền đồ của chính Giáo hội. Vì lý do trên đây, trong sắc chỉ triệu tập Công đồng Vatican II, Ta đã kêu gọi giáo dân phải chuẩn bị tiếp đón công cuộc lớn lao này không những bằng lời cầu nguyện, bằng sự thực hành các nhân đức Công giáo, mà còn bằng cả sự tự ý hy sinh hãm mình. Hôm nay, đứng trước thềm đại Công đồng, ta càng phải nhấn mạnh lời khuyên nhủ trên đây… Trước hết, cần sự thống hối bề trong, tức là ăn năn và đền các tội mình đã phạm… Thực ra, các việc đền tội bề ngoài sẽ thành vô ích, nếu không đi theo với sự trong sạch bên trong và nếu không có sự ăn năn hối lỗi.”

Cầu nguyện, sống đức tin Công giáo và ăn năn đển tội, đó là ba việc cần thiết chúng ta phải làm, trong những ngày trọng đại Công đồng nhóm họp tại La Mã. Chúng ta hãy nhiệt tình tham gia vào Công đồng. Chúng ta hãy theo các giám mục chúng ta bằng lời cầu nguyện, bằng đời sống đức tin và bằng sự ăn năn đền tội, để Công đồng Vatican II trở nên một Lễ Hiện Xuống mới khả dĩ đem lại cho Giáo hội một mùa xuân mới.

Lm Chân Tín, CSsR

10/1962

(em thêm các bài cùng một dạng, xin mời vào:

www.suyniemloingai.blogspot.com,

www.chuyenphiemdaodoi.blogspot.com )

No comments: