Friday, 8 January 2010

Lm Chân Tín CSsR (VN): Công Giáo và Công Đồng


Ngày lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã long trọng tuyên bố sắc chỉ Humanae Salutis, công khai triệu tập Công đồng Vatican II. Và qua ngày lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, mồng 2 tháng 2 năm 1962, Đức Thánh Cha đã ký Tự Sắc ấn định khai mạc Công Đồng chung vào ngày 11 tháng 10 năm 1962. Ngài viết:

Ngày 25 tháng 12 năm 1961 vừa qua, để thực hiện ý định đã nghiền ngẫm chín chắn, đồng thời để đáp lại sự mong đợi chung của cả thế giới Công giáo, Ta đã ban bố sắc chỉ Humanae Salutis để triệu tập Công đồng Chung Vatican II vào năm nay. Hiện thời, sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, với mục đích để giúp các vị đi dự Công Đồng kịp thời sửa soạn mọi việc, Ta ấn định ngày 11 tháng 10 tới, sẽ là ngày khai mạc Công đồng Chung Vatican II. Ta đã chọn ngày này, vì lẽ nó cũng trùng vào ngày kỷ niệm Đại Công Đồng Êphêsô, một Công Đồng quan trọng đặc biệt trong lịch sử Giáo hội. Vì sự hội họp quan trọng như thế, nên ta khuyên tất cả các con hãy gia tăng cầu nguyện cùng Chúa, xin Người ban cho công việc này thành công, một công việc đã thu hút sự nỗ lực của các chư huynh và con cái khả kính của ta những người đã tận tuỵ sửa soạn trực tiếp Công đồn, một công việc đã thu hút nổ lực của hàng giáo sĩ và của toàn dân Công giáo hiện đang sốt sắng mong đời. Những kết quả mà ta hết sức mong đợi ở cuộc cử hành này, trước hết là muốn Giáo hội, Bạn của Chúa Kitô, được tăng cường những nghị lực thiêng liêng một ngày một hơn, mong hiệu lực đó ảnh hưởng tốt đẹp rộng rãi hơn nữa trong các tâm hồn. Như thế, Ta có những lý do để hy vọng rằng các dân tộc được nhìn về Chúa Kitô “Ánh sáng để chiếu rọi muôn dân” , một cách tin tưởng hơn; nhất là những người mà chúng ta đau lòng nhìn thấy, đang phải chịu đau khổ vì tai biến, bất hoà, xâu xé được nhận ra sự bình an chân thật, trong sự tôn trọng các quyền lợi và nghĩa vụ của nhau. Chính vì thế, sau khi đã lâu ngày suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng, Ta tự ý và với quyền Toà Thánh, Ta ấn định rằng: Công Đồng chung Vatican II sẽ mở vào ngày 11 tháng 10 năm 1961.”

Qua Tự Sắc của Đức Gioan XXIII, chúng ta nhận thấy rằng quyết định mới này là kết quả của một công cuộc chuẩn bị trong vòng ba năm nay. Những tiến triển đã khả quan để Công Đồng có thể khai mạc trong năm 1962 này. Cuộc chuẩn bị đó, là một cố gắng chung của Giáo hội, của hàng giáo phẩm cũng như của giáo dân. Công Đồng Vatican II là biến cố quan trọng của Giáo hội, là người Công giáo, chúng ta không thể có thái độ dửng dưng với công việc có liên can tới Giáo hội –Mẹ chúng ta. Vì thế, trong năm 1962 này, mọi người Công giáo phải tha thiết quan tâm đến Công đồng Chung Vatican II. Chính Đức Thánh Cha đã nói:

“Bề ngoài, Công đồng xem ra là việc của Đức Giáo Hoàng và các vị Giám mục, song thực ra nó là việc của cả Giáo hội Công giáo, nghĩa là của mọi người giáo hữu.”

Trong Thông điệp ngày 11/4/1961, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các giám mục khắp năm châu hãy “tìm cách dạy cho các giáo hữu ý thức tầm quan trọng và các mục đích của Công đồng Chung sắp tới”. Ngài cũng đã dạy chúng ta “tham gia cầu nguyện mãnh liệt hơn, hăng nồng hơn và liên lỉ hơn cho những mối quan tâm của giáo hội là Mẹ và Thầy phán dạy và điều khiển cái biến cố lạ thường là Công đồng Chung 21, Công Đồng Vatican II” (Thông điệp ngày 19/3/1961). Và chính trong tự sắc vừa qua, Đức Gioan XXIII cũng đã nhắc lại cuộc chuẩn bị cần thiết của toàn thể Giáo hội.

Chúng ta hãy trả lời ước vọng của Đức Thánh Cha và làm tròn bổn phận người Công giáo bằng cách tìm hiểu những mục tiêu của Công Đồng Vatican II và gia tăng lời cầu nguyện.

Là con cái của Giáo hội, chúng ta bất cứ trong địa vị hoàn cảnh nào, có quyền và có bổn phận hoà nhịp vào sinh hoạt đại đồng của toàn thể Giáo hội. Trọng tâm của người Công giáo năm 1962 này sẽ là Công Đồng Vatican II.

Lm Chân Tín, CSsR

4/1962

(Xem thêm các bài cùng một dạng, xin mời vào:

www.suyniemloingai.blogspot.com.

www.chuyenphiemdao.blogspot.com )

No comments: