Saturday, 28 February 2015

Cựu Linh mục John Dominic Crossan: Sao ta không đọc mỗi Tin Mừng (bài 2)Chương 1
Sao ta không đọc
chỉ mỗi Tin Mừng, thôi?
(bài 2)Nhiều năm qua, tôi cố tìm đọc cho được cuốn sách gì đó có tựa đề là: “Đức Giêsu: Một Tiểu-Sử Đầy Cách-Mạng” thật ráo-riết. Những gì lâu nay tôi biết về Đức Giêsu chừng như không là điều mà nhiều người đã “nói thật”; và quả nhiên là nơi tôi, luôn có niềm hãi-sợ nhè nhẹ. Điều đó, có thể là: theo cách nào đó, tôi đang chối bỏ niềm-tin nung-nấu trong tôi như trẻ bé! Nhưng, có điều chắc là: niềm-tin ấy đã hằn sâu tâm-can tôi từ những ngày đầu của cuộc sống mộ-đạo của chính tôi. Quả là, sách của ông đã, theo cách nào đó, củng-cố niềm-tin của riêng tôi đang lớn mạnh dần với những điều mà tôi “chưa từng biết đến” cũng như những gì từ lâu nay mình được dạy. Và, đây là điều tích-cực và thích-thú đang diễn tiến chứ nó không làm sút giảm nỗi-niềm tôi có với Đức Giêsu. Sách ông viết, chắc chắn đã củng-cố được nhiều thứ như thế; đồng thời, nó còn mở rộng tấm lòng cảm-kích nơi tôi, qua tâm-trạng của một người từng dấn bước theo chân Ngài.
                                                                       Một nữ giáo-dân sống ở Massachusetts.


“Có lẽ ông là người duy nhất có cái may được người khác trả tiền để chuyên lo tìm hiểu những điều ông thao-thức. Đồng thời, ông cũng là người có khả năng tra-cứu những gì là thành-phần cuộc sống của chính ông…
Tôi đây, tuy đã vào tuổi 52 nhưng cũng chỉ tìm ra được chút gì đó, có thế thôi. Tôi nghĩ, mình cũng nên bắt đầu cuộc kiếm tìm nào khả dĩ khiến cho đạo mình có nghĩa hơn. Tôi nói thế, là bởi: khi xưa tôi bị bắt buộc phải đến nhà thờ để cho ông cha Đạo rửa tội, rồi buộc phải theo đuổi chương-trình bị “nhồi” nhét vào trong đầu mình các giáo-lý/tín-điều cũng như bí-tích tại trường mình theo học, nữa! Tôi chắc mình phải tự đưa ra sáng-kiến, mới thoát khỏi mọi vũ-lực hoặc cột buộc này khác. Và có thế, mới xa rời sự trông-đợi của người khác, để dõi theo một Đức Chúa khác với Thiên-Chúa đầy áp-đặt như khi trước. Điều quan-trọng hơn cả, là: ta cần tìm câu trả lời để ta mãn-nguyện với những gì mình tìm. Phải thế không thưa ông?”
                                                                                          Một giáo-dân viết từ Wisconsin.              

“Sách ông viết, có tên là “Đức Giêsu Lịch-sử, Cuộc Sống Của Một Nông-Dân Do-Thái thuộc Xứ Miền Địa-Trung-Hải” là sự truy-tìm của “chúng tôi” về cơn thác đổ này. Dùng chứ “chúng tôi” đây, tôi muốn nói đến một mớ các bàn quỳ nhà thờ, vì từ đó ta từng có nhiều cái nhìn đầy lầm lạc tăm-tối về bất cứ loại hình này khác từng kể về của Đức Giêsu. Chúng tôi thấy mình gắn bó với ông như vị quân-sư khiếm-diện của chúng tôi.”   
                                                                                  Một nhóm giáo-dân ở North Carolina.

“Nhiều người vẫn cứ tin rằng: niềm tin tôn-giáo và khoa-học không thể đi đôi với nhau được. Ta càng biết nhiều, thì niềm tin càng yếu kém. Vì thế nên, tôi chắc ông là người mộ đạo, tin tưởng. Bởi, với tư cách là người Công giáo chính-đáng lâu nay từng củng-cố niềm-tin của chính mình. Về phần tôi, tôi đọc Sách thánh cũng khá đủ để đến nay, thấy được là ta đã có sự lẫn-lộn về nhiều thứ. Nay viết cho ông, với danh-nghĩa của một người muốn tìm cho bằng được câu giải-thích đích-đáng cho những gì xem ra còn gây ngộ-nhận  quanh các chương/đoạn đối chọi nhau. Có nhiều đoạn làm cho nhiều người như tôi thắc-mắc đủ mọi thứ. Nhưng, có điều là tôi không không khôn-ngoan/lanh-lợi đủ để tự mình định ra cách giải-quyết sự việc cho thoả-đáng. Bởi thế nên, tôi chắc ông là nguời đã tìm ra được giải-pháp nào đó khá hài-hoà, để không còn sự đối chọi nghịch-chống nhau như thế nữa. Và vấn-đề là: làm thế nào để được thế?”
                                    Một người đang sống tại California

“Sống ở thời này, người thông-minh/tỉnh-trí một chút, đồng thời lại có kiến-thức về khoa-học, thì dứt-khoát phải có nhu-cầu về Đạo. Những người như thế, không thể không có động-thái tìm giải-đáp cho nhu-cầu ấy.”
Một người vẫn sống tại Massachusets

“Tôi thật sự rất biết ơn tác giả John D. Crossan và các nhà thần-học như ông, là vì: nhóm các ông đều nhận ra rằng: tôi đây có đầu óc và con tim cũng trưởng-thành đủ, để có được động-thái chín-chắn trong tin-tưởng, ngõ hầu bỏ qua một bên việc đọc các sách truyện giải-thích có phần “ấu-trĩ” những đoạn Phúc Âm một cách khá sát nghĩa và rõ ràng, mà lại am-hiểu bằng đầu óc tinh-tường để còn duy-trì niềm tin nữa. Cuối cùng thì, nếu vì niềm tin khiến tôi không thể chấp-nhận được làn sóng và cơn lốc đầy thông-minh/trí-tuệ thì khi ấy, với tư-cách là Kitô-hữu, tôi đây làm được gì trên con thuyền bềnh bồng sóng nước chứ?”
                                                Một cụ bà viết từ bang Illinois.

“Có một chuyện tôi không thể hiểu được, là: làm sao ông và các thành-viên khác trong nhóm “Chuyên Đề Về Đức Giêsu” lại bầu phiếu kín xem ngôn-từ nào là lời Đức Giêsu, chữ nào không! Phải chăng đây là cung-cách để các ông đem ra mà bầu bán? Sao các ông lại nói: chỉ một số lời lẽ Phúc Âm là đúng thật còn nhiều câu khác, thì không? Xin cho tôi được học hỏi đôi điều.”
                                                            Một nữ tín-hữu cũng ở bang Illinois.Và sau đây, là các câu hỏi được tuần-tự đưa ra như thế này:

Tại sao nghiên-cứu/tìm-hiểu về Đức Giêsu Lịch-sử lại cần-thiết đến thế? Có phải là ta đã có 4 tiểu-sử về Đức Giêsu do 4 tác-giả là: thánh Mát-thêu, Mác-cô, Luca và Gioan viết rồi sao?
Ta có 4 tiểu-sử khác nhau ở trước mắt, thì còn đặt vấn-đề nữa làm gì?

Thật ra thì, việc 4 bộ sách Tin Mừng đã được dùng làm trọng-tâm cho vấn-đề mình đặt ra, là do có sự-kiện: ta đọc dụ-ngôn, lời nói hoặc truyện kể theo nhiều văn-bản khác nhau, nên không thể bỏ qua mối bất-đồng giữa các người viết được. Trước hết, ta thường bị cám dỗ bảo rằng: các nhân-chứng nhớ lại sự việc xảy ra, vẫn khác nhau là chuyện thường. Nhưng, rõ ràng là: thánh Mát-thêu và thánh Luca khi bắt đầu viết Tin Mừng, đều có ấn-bản do thánh Mác-cô viết, đặt ở trước mặt. Điều đó có nghĩa: dựa vào truyện kể do các ngài viết lại, thì bản-văn của hai vị là: Mát-thêu và Luca không là nguồn-mạch biệt-lập, mà là thứ “biến-tấu” từ văn-bản do thánh Mác-cô viết ra mà thôi. Điều này còn cho thấy: “biến-tấu” ấy, chỉ phản-ảnh thần-học của người viết, mà thôi. Nói khác đi, thì: mỗi Tin Mừng là giải-thích có chủ-tâm về Đức Giêsu hơn là tiểu-sử đích-thực.

Hơn nữa, cả 4 Tin Mừng không là 4 bản văn duy-nhất nói về Đức Giêsu, đâu. Nhiều Tin Mừng khác, được tìm thấy do khai-quật hoặc vẫn hàm-ngụ trong 4 bản văn ta có ở Tân-Ước, hoặc do các phát-hiện bên ngoài các sách ấy, mà ra. Trường-hợp trên, là tư-liệu tái-tạo được mọi người biết dưới danh-xưng là Văn-bản “Q”, tức chữ viết tắt từ tiếng Đức “Quelle” có nghĩa là “nguồn-mạch”. Bản này, từng làm nền cho hai Tin Mừng Luca và Mát-thêu, do bởi hai cuốn này cùng xuất-xứ từ một nguồn-mạch nào đó không thấy trích ở Tin Mừng Mác-cô. Theo tôi thì: điều này, do mạch-văn ấy không chỉ đóng vai-trò “lấp lỗ” mà thôi, nhưng còn là Tin Mừng chuyên-chở nền thần-học riêng của người viết. Tôi sẽ trở lại vấn-đề này ở các trang bên dưới, khi nói về bản-văn Tin Mừng “Quelle”.

Ví-dụ về việc khám-phá ra nhu-liệu ngoại-tại của Tin Mừng Mát-thêu, Mác-cô, Luca và Gioan là từ Tin Mừng thánh Tôma tìm thấy ở Ai Cập năm 1946. Theo thiển ý, Tin Mừng này tách-biệt khỏi 4 Tin Mừng Tân-Ước. Tin Mừng thánh Tôma khác với 4 Tin Mừng Tân Ước rất nhiều. Khác, về văn-phong thể-loại cũng rất nhiều, nhưng lại giống Tin Mừng “Quelle” không ít. Trên căn-bản, thì đây là bộ sưu-tập gom-gộp các câu nói của Đức Giêsu, không đính-kèm truyện-kể nào hết về hành-xử cũng như phép-mầu lạ-lùng hoặc sự-việc Ngài bị đóng đinh Ngài và treo trên thập-giá hoặc việc Ngài sống lại.

Bằng vào khác-biệt giữa Tin Mừng Mát-thêu, Mác-cô, Luca và Gioan cùng đa số các Tin Mừng khác hiện đang có, là như thế. Rõ ràng là, ta đang có vấn-đề thực-sự rồi. Bởi, mỗi Tin Mừng đều theo cách đặc-trưng, riêng-biệt khi xét về Đức Giêsu. Thế nên, có câu hỏi là: các tài-liệu này sâu-sắc thế nào về lịch-sử?
                                                                                                                        (còn tiếp)

Cựu Lm John D. Crossan
Mai Tá lược dịchNo comments: