Friday, 20 January 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)BÀN VỀ ÍT TÂN ƯỚC (tiếp theo)THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TA PHẢI THẾ NÀO?

Chúng ta đọc các ví dụ này để biết thái độ Chúa Yêsu muốn gặp thấy nơi những kẻ nghe Ngài.Người quản lý lưu manh (Lc 16: 1-8)Môi trường xã hội: sinh hoạt tại Galilê. Chủ đồn điền thường sống ở phương xa (và cũng thường là người tha bang nữa). Tại chỗ có người quản lý và các tá điền, người quản lý được uỷ quyền khai khẩn đồn điền tự ý, nhưng thỉnh thoảng phải tính sổ với chủ. Lợi dụng cơ hội, người quản lý đã biển thủ thế nào đó, và người ta bàn tán nhỏ to. Dù sao tăm tiếng đã đến tai ông chủ. Chủ mới cho gọi đến để tính sổ, và định đuổi tên quản lý. Dĩ nhiên, ông chủ đã rõ mười mươi hậu quả làm sao về thân phận tên quản lý, cũng như y cũng thừa rõ (câu 5-7). Lâm ngõ bí: cuống cuồn lên, người quản lý tìm cách gỡ gạc về thể diện, cũng như về nguy cơ vật chất. Y quyết lợi dụng triệt để thời gian dùng để tính sổ, làm đúng theo lịnh chủ bắt tính sổ. Nhưng tính sổ sao có lợi cho y: sửa đổi lại các văn tự. Những người mắc nợ chủ: hoặc là tá điền (đã chung, mà chưa thanh toán) hoặc là thương gia mua thầu.Câu 6: 100 thùng dầu (thùng đây là “bath”: tương đương với 45 lít): 4500 lít (trù tính thì cứ mỗi cây dầu sản xuất chừng 120 ký quả, làm 25 lít dầu, vị chi khoảng đồn điền phải có 185 cây dầu): trị giá khoản nợ là 1000 quan tiền thời đó (Denarii). Và khi viết có 50 thùng, tức là ăn bớt của chủ 500 Denarii.Câu 7: 100 giạ lúa (giạ đây là Kor (một Kor là 10 bath: 45 x 10: 450 lít): vị chi là 45000 lít): lượng sản xuất của 42 mẫu tây. Và nếu viết lại có 80 giạ lúa, thì sẽ hụt của chủ là 9000 lít, trị giá cũng chừng 500 Denarii (dầu có giá trị hơn lúa).

(còn tiếp)Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR

(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)

No comments: