Friday, 13 January 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)


Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi  (tiếp theo)

Hạt cải và men (Mt 13: 31t – Mc 4: 30-32 – Lc 13: 18t)

Đây cũng phải nói: Không phải Nước Trời giống như hạt cải, chút men. Nhưng: điều xảy ra trong Nước Trời, thì cũng giống như điều xảy ra cho hạt cải và chút men: hướng của ví dụ là giai đoạn cuối cùng: tức là cây cải lớn đến nỗi có chỗ nương náu cho chim trời, là cả khối bột dậy men. Nhưng cây có chỗ nương náu cho chim trời đã là một hình ảnh thông dụng cho một Nước hùng cường, có đủ sức bênh vực dân của mình. Còn khối bột được dùng làm hình ảnh cho dân Thiên Chúa chọn trong Rm 11: 16.

Tính cách lớn lao vĩ đại của những thực hiện cánh chung được nói lên trong kích thước của cây, và lượng của khối bột.

Cây cải  nói đây có hạt người xưa coi là nhỏ nhất, nhưng lớn lên nó có thể cao 4 thước.

Men chút xíu với ba rá bột: ba rá bột đổ vùi với nhau (chính nghĩa thì ví dụ nói đến cái lường tại Phalệtin: lường đó gọi là sêa (ước chừng 39,4 lít bột tất cả: bánh cho 100 người ăn vẫn còn có dư)

Như vậy, cả hai ví dụ này nhấn vào tương phản: từ những khởi điểm mắt người đời coi như không, Thiên Chúa (nhân việc lịch sử “gieo:, “vùi” tức là hoạt động của Chúa Yêsu) gây dựng Nuớc của Người.
                                                                                                                                                (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)


No comments: