Monday, 16 January 2012

Gs Nguyễn Ngọc Lan: Chuyện Nhà về thi cử
Trước 75, miền Nam đã bỏ thi tiểu học từ khuya rồi. Sau 75, lại thi tiểu học. Rồi thì chỉ những học sinh điểm trung bình năm học kém mới phải thi. Nhưng từ năm ngoái, tất cả học sinh cuối lớp 5 đều lại phải thi tiểu học. Tha hồ tốn để đi đến kết quả là “toàn thành phố có 98,6 % học sinh đậu tốt nghiệp. Một số quận, huyện có tỷ lệ đâu cao như Gò Vấp 100% (sic), Bình Thạnh, Quận 1: 99,7%, quận 6: 99,5%, quận 7, Thủ Đức, Nhà Bè: 99,3%.” Lại còn có nghĩa là “so với năm học 1999-2000, năm nay 2001, tỷ lệ đậu tăng khoảng 1%.” (SGGP 7.6.2001).

Vẫn cứ là một trong những trò hề của ngành giáo dục “xã hội chủ nghĩa”. Sắp tới, thi tốt nghiệp Trung học cơ sở (sau lớp 9) hay thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (tú tài) nhưng ngay bây giờ cũng có thể đánh cuộc 9 ăn 1 là tỷ lệ đậu cũng sẽ trên 90%”.

Thi không còn phải là để đậu nữa. Nhưng, để cố lấy điểm cao hòng lọt vào trường này trường nọ.
 
Gs Nguyễn Ngọc Lan
(trích Thư Nhà số 5 tháng 9/ 2001, trang 17)

No comments: