Sunday, 12 June 2011

Lm Chân Tín CSsR: Công an triệu tập


Anh chị thân mến,

Giấy triệu tập “lần thứ hai” này cũng giống như giấy triệu tập lần thứ nhất có mục đích gọi là “giải quyết đơn tố cáo của ông Trần Quang Châu” vị lãnh đạo của Giáo hội Cao đài miền Trung. Theo như tôi được biết, sau ngày cụ Trần Quang Châu, 84 tuổi, đã sáng suốt ký vào “Lời kêu gọi của các tôn giáo về tự do tôn giáo ở VN” cùng với Hoà thượng Quảng Độ (GHPGVN Thống nhất), cụ Lê Quang Liêm (GHPG Hoà Hảo) và linh mục Chân Tín (phản ánh đòi hỏi của người Công giáo), Công an thành phố đến nhà cụ Trần Quang Châu làm áp lực để cụ phủ nhận chữ ký của cụ. Cụ đã khẳng khái trả lời:

“Lời kêu gọi ấy quá đúng, sao lại phủ nhận chữ ký của tôi?

Muốn bắt tôi thì cứ bắt, cứ còng hai tay tôi.”

Sau đợt này, Công an lại đã tìm cách chia rẽ:

“Cụ không nên hoạt động với ông Lê Quang Liêm.”

Chia rẽ bất thành, Công an lại tấn công đợt 3. Cụ Châu cho biết:

“Ngày ngày, Công an ba bốn người, sáng chiều đến ép tôi tố cáo cụ Lê Quang Liêm và linh mục Chân Tín đã ép tôi ký. Quá mệt nhọc vì già yếu và bệnh hoạn, nên tôi đã ký đại cho rồi, vì ai cũng hiểu ai làm áp lực, ai ép tôi.”

Có được “đơn tố cáo” này, Công an coi như có bửu bối. Họ triệu tập cụ Lê Quang Liêm, cụ Tạ Thành Nhân. Cụ Lê Quang Liêm từ chối lên Công an. Công an đành tới “làm việc” với cụ Liêm tại nhà cụ. Và họ cắt điện thoại của cụ. Rồi đến lượt tôi. Cách đây một vài tuần, anh công an khu vực đem tới “giấy triệu tập” lần thứ nhất. Tôi trả lời: “Tôi không đi”. Và còn nói thêm: “Lúc nào còng tay tôi kéo đi, tôi sẽ đi.” Sau đó ông Ba Phương, hình như phụ trách khối công an chuyên “chăm sóc” người Công giáo, đến gặp linh mục Phạm Huy Lãm, Phó Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế và bề trên tu viện Kỳ Đồng, phàn nàn linh mục Chân TÍn không đi theo giấy triệu tập và nói hôm sau sẽ nhờ linh mục Phạm Huy Lãm trao tận tay tôi một tờ giấy triệu tập khác. Hình như mấy ngày sau đó ông Ba Phương này cũng có đến gặp linh mục Phạm Huy Lãm, nhưng lại không trao giấy triệu tập.

Thế rồi ngày 4.1.2000, cơ quan an ninh điều tra của công an thành phố HCM đưa linh mục Phạm Huy Lãm, “Chủ hộ, Bề trên Nhà Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng…” thư “đề nghị…” kèm theo “Giấy triệu tập Lần thứ 2” mà tôi gửi theo đây để anh chị thưởng lãm. Cùng ngày, linh mục Phạm Huy Lãm đã ghi trên “thư” gửi cho mình ở chỗ đề sẵn: “Người nhận đưa giấy triệu tập ký tên”:”Tôi đã trao tận cho cha Chân Tín giấy triệu tập” và ký tên. Ngay cạnh đó, ở chỗ đề sẵn: “Người nhận giấy triệu tập ký tên”, tôi đã viết ngắn gọn: “Tôi đã nhận giấy, nhưng không đi” và ký tên.

Các ông Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải, Nông Đức Mạnh đã nhận “Lời kêu gọi” do tôi gửi bảo đảm. Các văn phòng liên hệ có trả lời là đã nhận được thư bảo đảm của tôi. Nhưng các ông ấy im lặng. Các ông không thể phủ nhận những quyền tự do căn bản của các tôn giáo bị vi phạm, tước đoạt. Các ông lại khó chấp nhận huỷ bỏ Điều 4 Hiến pháp là chỉ còn dành riêng Điều 4 ấy cho đảng viên Cộng sản, không còn áp đặt Điều 4 ấy trên đầu trên cổ 99% người dân Việt Nam và như vậy cũng là chấp nhận đa đảng, chấp nhận dân chủ.

Đảng và Nhà nước không nuốt nổi, nên lại cố chia rẽ các tôn giáo, làm áp lực để các tôn giáo tố cáo nhau và như vậy hoá giải những đòi hỏi tự do tôn giáo. Nhưng cách hoá giải này thật ấu trĩ, lố bịch, tuy vẫn là “theo định hướng xã hội chủ nghĩa” như kinh tế thị trường rừng rú hiện tại.

Ai ép cụ Trấn Quang Châu? Hai cụ già ép một cụ già tuổi đều đã trên 80? Hay Công an ép một cụ tố cáo hai cụ kia ép mình? Chuyện rõ như ban ngày mà còn bày ra triệu tập này triệu tập nọ, hết triệu tập cụ này rồi đến cụ khác. Chưa kể còn bày trò ép một linh mục bề trên vô can ép linh mục Chân Tín khi không thể căn cứ trên Giáo luật hay Luật Dòng. Họ vẫn làm như có thể lấy thịt đè người và đè luôn cả lương tri, lẽ phải!

Chúng tôi chỉ yêu cầu Đảng và Nhà nước trả lời về tự do tôn giáo cũng như về những quyền tự do căn bản khác chứ đừng tiếp tục dùng bộ máy công an cán nát ý chí của người dân.

Lm Chân Tín CSsR

Sàigòn ngày 6.1.2000

(trích Tin Nhà số 42-2000)

No comments: