Saturday, 15 January 2011

Lm Triệu Minh Anh Thi: Vương quốc Của Chúa

Lời hằng sống: Lc 8:1-3
Chúa Giêsu đến miền thị thành và các vùng thôn quê loan báo tin vui về Nước của Chúa. Nhóm 12 đã theo chân Ngài, có các phụ nữ đã được Chúa giải thoát khỏi tà ma bệnh tật: như Maria Magdalena, người đã được giải thoát khỏi sự dữ; và Joanna, vợ của Chu-da, người hầu của Hêrôđê; Suzanna cùng những người khác…
Suy niệm:
Trước tiên, khi tôi dùng ngôn từ có hơi phân biệt phái tính có lẽ sẽ có một số quý vị nữ lưu ở đây sáng hôm nay sẽ cảm thấy xúc phạm. Nếu quả có thế, thì tôi thành thật xin lỗi. Nhưng, liếc mắt nhìn quanh, tôi khám phá ra một điều là có đến 80% trong số anh chị em hiện diện hôm nay trong cộng đoàn này là phụ nữ. Cho nên, chúng ta có lý để nói rằng là phụ nữ, quý vị sống dai hơn nam giới và chịu khó tham gia phục vụ Chúa qua bí tích Thánh Thể hơn nam giới. Chúng ta hãnh diện với sự tham gia này.
Qua trình thuật ngắn ngủi của Luca thánh sử, ta thấy tác giả đem đến cho chúng ta một thông điệp rất quan trọng. Đó là nhân cách của con người qua nhãn giới của Đức Kitô. Với Ngài, mọi người đều ngang nhau, có quyền lợi đồng đều. Ai ai cũng được uỷ thác việc đem Tin vui đến với người khác.
Nhưng anh chị em thừa biết rằng nhân cách của phụ nữ không được tôn trọng là mấy vào thời Đức Giêsu rao giảng. Dường như thời bấy giờ phụ nữ luôn thuộc thế hạ phong hơn nam giới. Nhưng Đức Kitô mang đến cho ta nhãn giới khác hẳn: Ngài không cho phép bất cứ luật pháp nào ngăn chặn Ngài thực hiện sứ vụ của Ngài. Thành thử, Ngài quyết đánh đổ mọi rào cản và mời gọi phụ nữ tham gia vào sứ vụ của Ngài, sứ vụ mà Ngài và các môn đồ đang thực hiện.
Đã có bao nhiêu phụ nữ được mời vào công việc này? Thời bấy giờ, đã có Maria Magđalêna, là người đàn bà từng có một cuộc sống truỵ lạc trước khi gặp gỡ Chúa. Ngài đã chữa lành và cứu chị thoát khỏi tà thần. Người thứ hai là Joanna, vợ của viên kế toán trưởng thời Hêrôđê. Chúng ta không rõ tại sao và trong hoàn cảnh nào chị lại trở nên môn đồ của Chúa. Tuy nhiên, ta cũng có thể mường tượng rằng chị mắc phải căn bệnh nào đó nên mới đến tìm Chúa để được chữa lành. Gặp Chúa và lại được chữa lành, việc này đã cảm hoá được chị khiến chị thay đổi hẳn cuộc sống. Chị khám phá ra rằng Đức Giêsu còn hơn là người chữa bệnh. Qua các sự kiện trên ta hiểu được rằng vương quốc của Chúa thực sự tồn tại qua cuộc đời rao giảng của Đức Kitô. Trong quá trình tiếp xúc với Chúa, Joanna không chỉ muốn làm cảm tình viên mà thôi, nhưng chị còn muốn tiến xa hơn nữa để trở nên mộn đệ của Ngài. Điều này có nghĩa là chị phải từ bỏ sự giàu sang cung như nếp sống cũ để tham gia làm môn đệ Chúa Kitô.
Về điểm này, ta vẫn thắc mắc điều gì đã đem các chị đến gần nhau, đoàn kết với nhau trong tình huynh đệ, phục vụ và biết ơn Đức Giêsu tựa như đã xảy ra với các môn đệ khác. Việc Chúa chữa lành bệnh chỉ là khởi điểm để người bệnh quay về với Chúa. Chữa lành và mời gọi phải đi đôi với nhau. Được chữa lành là để được mời gọi. Ở đây, còn một điểm rất hay nữa: không như các môn đệ của Chúa chỉ muốn ngồi bên tả hữu Chúa, các phụ nữ trong Kinh thánh không muốn có chức tước gì hoặc trở nên nổi tiếng. Chúa đã đánh động họ một cách sâu đậm đến độ họ quyết tỏ lòng biết ơn Ngài bằng cách làm mọi việc vì Ngài và cho Ngài. Họ trao ban cho Ngài tất cả mọi sự kể cả những chuyện ngoài khả năng họ cũng như những gì họ không có nữa.
Còn chúng ta thì sao? Vốn biết vị thế của mình, chúng ta có giống môn đệ của Chúa không? Chúng ta có muốn giống như các chị kia bằng lòng âm thầm phục vụ nhưng độ lượng?
Trong trường hợp của mình, chúng ta có thói quen là muốn được phục vụ và được đặt vào chỗ cao trọng rồi từ chối phục vụ người khác. Chúng ta không được phép sống ích kỷ. Ta phải học đòi bắt chước Chúa. Ngài là mẫu mực cho chúng ta cũng như các phụ nữ kia vui lòng bắt chước Ngài trong cung cách khiêm tốn phục vụ. Thánh Phaolô nhắc chúng ta phải sống cho người khác hơn là cho chính mình. Thành ra, hãy nhớ rằng Chúa chẳng cần đến ai, nhưng Ngài vẫn chọn lựa làm việc với chúng ta, qua chúng ta để Cha được vinh danh. Trong kế hoạch của Chúa, không ai tầm thường. Không ai là không cần thiết hết. Người thấp hèn nhất trong vương quốc của Chúa vẫn tìm ra nơi nương náu và sứ vụ phải làm cạnh Đức Giêsu.
Lm Mai Van Thịnh

No comments: