Thursday, 5 November 2009

Tự bạch của cha tân Tổng Quyền DCCT

Sinh ngày: 7/1/1955
Chịu chức Linh mục: 15/3/1980

Tôi thực sự không biết gì về DCCT cho tới khi sắp hoàn tất chương trình Cử nhân (B.A.) tại Đại học Toronto. Qua bạn bè, tôi được giới thiệu vào cộng đoàn đào tạo tại Nhà Giêrađô. Các anh em Ray Corriveau, Gerry Pettipas, David Furlonger, Eugene O'Reilly và một số anh em khác có ảnh hưởng rất nhiều trên tôi. Nhờ sự nhiệt thành, cởi mở và tinh thần dấn thân rao giảng Tin mừng của họ, tôi trở nên yêu thích DCCT. Tôi cũng thật sự ấn tượng với sự dấn thân của họ cho vấn đề về công lý và hòa bình, và nhất là xả thân cho người nghèo. Cho đến lúc ấy, tôi suy nghĩ về đời tu và chức linh mục, nhưng lại không gặp được một cộng đoàn nào phù hợp với mình. Tôi tiếp tục năm cuối của mình ở Đại học, nhưng vẫn giữ liên lạc với DCCT tại Nhà Giêrađô.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin vào Dòng. Sau đó tôi vào Tập viện và Học viện. Dưới sự hướng dẫn của cha Ray Corriveau, tôi đã ghi danh học ở trường Thần học Toronto với các sinh viên DCCT khác. Các môn Thần học đã thật sự kích thích trí tưởng tượng của tôi. Tôi đặc biệt thích nghiên cứu Kinh Thánh. Khi ấy, các lớp học này thách thức sự hiểu biết khiêm tốn của tôi về Kinh Thánh, nhưng tôi khám phá ra rằng khi tôi kiên trì theo đuổi việc học, đức tin của tôi càng ngày càng phong phú và sâu sắc hơn.

Trong thời gian đào tạo tôi có dịp biết về DCCT trên khắp đất nước Canada. Tôi đã làm việc vào mùa hè tại Ste-Anne de Beaupre. Sống với anh em DCCT Canada nói tiếng Pháp không những mang lại cho tôi cơ hội học biết một ngôn ngữ khác, mà còn học được một nền văn hóa khác với một truyền thống rất phong phú. Các anh em DCCT theo nghi thức Ukraina đã mở mang kiến thức của tôi về truyền thống phụng vụ và linh đạo của Hội Thánh. Tôi cũng đã đến Nova Scotia và những nơi khác của Ontario. Khi còn là sinh viên, tôi đã làm những công việc mục vụ như “Tuyên úy tập sự” cho bệnh viện tâm thần, thăm viếng giáo xứ, dạy về tôn giáo cho trẻ khiếm thính và giảng dạy trong những dịp khác.

Năm 1979, tôi hoàn tất chương trình thần học. Trước tiên tôi được bổ nhiệm làm Phụ tá Giáo xứ Thánh Gioan ở Newfoundland. Bốn năm ở giáo xứ Thánh Têrêxa thật tuyệt vời. Tôi đã trải qua nhiều loại công việc mục vụ khác nhau, từ rửa tội đến an táng, từ mục vụ giới trẻ đến thăm viếng người già yếu, từ giảng dạy đến thăm các gia đình trong giáo xứ, tôi đã học biết thế nào là một linh mục và sống gần gũi với dân chúng. Hơn 25 năm vừa qua, tôi là thành viên trong Ban giảng thuyết chuyên lo giảng Đại phúc và giảng tĩnh tâm. Tôi đã làm việc trong 4 giáo xứ khác nhau. Tôi đã giúp cho các anh em muốn trở thành tu sĩ DCCT trong vòng 9 năm, và tôi đã phục vụ trong nhiều ủy ban tại Canada và quốc tế. Trong những công việc tiêu biểu đó, tôi đặt biệt thích được biết hết mọi anh em DCCT trên khắp thế giới.

Dĩ nhiên, mỗi anh em DCCT chúng tôi mang vào nhà Dòng những sở thích cá nhân của mình. Tôi luôn cố gắng sống tích cực và yêu thích nhiều mồn thể thao như chạy xe đạp, chạy bộ, bóng quần (squash), chơi gôn. Đồng thời, tôi cũng rất thích đọc sách, chơi ô chữ và xem phim. Tôi sống gần gia đình và có nhiều bạn bè ở khắp nơi. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi thường tổ chức ăn uống.

Cho đến nay, cuộc sống của tôi thật thú vị và sự hứa hẹn mà tôi trải nghiệm lần đầu tiên ở Nhà Giêrađô trong những năm ấy luôn được đáp ứng.

Chuyển ngữ: Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, CSsR

(Xem thêm các bài suy niệm khác, xin mời vào www.suyniemloingai.blogspot.com
hoặc www.chuyenphiemdaodoi.blogspot.com)

No comments: