Thursday, 5 November 2009

Sự kiện trọng đại của DCCT

Cha Michael Brehl, giám tỉnh Edmonton-Toronto đắc cử Bề Trên Tổng Quyền DCCT

Rôma – Khoảng 18g30 (1g30 ngày 05/11) ngày 4/11/2009
Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế đã kết thúc việc bầu Bề trên Tổng Quyền nhiệm kỳ 2009 – 2015. Cha Giám tỉnh Edmonton – Toronto John Michael Brehl đắc cử Bề trên Tổng Quyền với số phiếu bầu: 87/107.
Cuộc bầu cử kết thúc, một vị đại diện Tổng Công Hội cũng như Toàn Dòng hỏi ý kiến cha John Michael Brehl có chấp nhận làm Bề Trên Tổng Quyền không? Vâng theo thánh ý Chúa, cha Michael Brehl đã vui lòng chấp nhận sự tín nhiệm của anh em trong Dòng. Kể từ khi Hội Dòng được thành lập đến nay, cha Michael Brehl là vị Bề Trên Tổng Quyền thứ 17 của Hội Dòng Chúa Cứu Thế.

Sau khi cha Michael Brehl chấp nhận làm Bề trên Tổng Quyền, các thành viên Tổng Công Hội lần lượt tiến lên ôm hôn chúc mừng vị Bề trên tối cao của Dòng.

Liền sau đó, mọi thành viên Tổng Công Hội cùng với vị Tân Bề Trên Tổng Quyền tiến vào nhà nguyện. Mọi người cùng hát vang lời kinh Te Deum (Tạ ơn) ngợi khen, cảm tạ ơn thánh Chúa. Sau đó, vị Tân Bề Trên Tổng Quyền tiến lên bàn thờ đọc lời tuyên thệ. Ngài tuyên hứa trung thành với đức tin Kitô giáo, trung thành với giáo huấn của Giáo Hội, trung thành với đặc sủng Dòng…

Kết thúc nghi thức tuyên thệ, cha Michael Brehl tiến ra giảng đài và có lời ngỏ đầu tiên với thành viên Tổng Công Hội cũng như anh em toàn Dòng trong tư cách là Bề Trên Tổng Quyền. Trong bài phát biểu, ngài xác tín: "Không anh em nào trong Dòng muốn sống đơn lẻ cô độc!...Dù làm gì, dù ở đâu, dù được sai đi đâu, làm việc gì, chúng ta đều có cộng đoàn, được cộng đoàn đón nhận. Trong tinh thần cộng tác với giáo dân, với anh chị em của các dòng khác, anh em Dòng chúng ta nỗ lực đáp lại lời gọi theo sát Chúa Giêsu Cứu Thế loan báo Tin mừng cho người nghèo khó, những người bị bỏ rơi hơn cả…”

Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế kết thúc ngày nhóm họp thứ 4 của tuần với tiệc mừng vị Tân Bề Trên Tổng Quyền của Hội Dòng.

CTV DCCT VN

(Xem thêm các bài khác, xin mời vào www.suyniemloingai.blogspot.com
www.chuyenphiemdaodoi.blogspot.com)

No comments: